toeslagenaffaire


Afkomst is geen misdaad, racisme en discriminatie wel! EU kijkt mee met toeslagenaffaire

Afkomst is geen misdaad, discriminatie en racisme daarentegen wel... Wij zien de toeslagen affaire als hét voorbeeld van geïnstitutionaliseerd racisme en discriminatie. Op basis van afkomst en nationaliteit zijn burgers benadeeld. Dit is in strijd met de Grondwet en EU richtlijnen en dat moet onderzocht en veroordeeld worden. Daarom ondersteunen wij het initiatief van Europarlementariër Samira Rafaela in het starten van een EU inbreukprocedure. Via deze procedure wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van het schenden van de EU anti-racisme richtlijn en kunnen lidstaten verplicht worden Europese regelgeving alsnog goed en volledig toe te passen.

Afschrik werking voor vrouwen

Het onterecht ontnemen van de tegemoetkoming is een directe beperking van de keuzevrijheid van belastingbetalers en met name vrouwen waaronder moslimvrouwen. Het beleid van de belastingdienst is niet alleen disproportioneel onterecht toegepast en in strijd met de grondwet, maar heeft ook een afschrik werking bij onze achterban. We merken dat vrouwen met een migratieachtergrond niet alleen slachtoffer zijn van dit onrecht maar ook geen gebruik meer durven te maken van hun recht op toeslagen en belastingen. Wat een directe bedreiging is voor de zelfontwikkeling, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijke participatie. Met deze ondersteuning willen wij dat het aangedane onrecht wordt erkend en dat er structurele oplossingen komen door het aanpakken van racisme en discriminatie.

S.P.E.A.K is een collectief van vrouwxn met verschillende signatuur die elk op eigen manier zich inzet tegen racisme, islamofobie en uitsluiting. Het collectief biedt deze vrouwen de ruimte om samen te werken, elkaar te steunen en te versterken in hun streven eigen stem en verhalen te claimen. Het collectief bestaat uit vrouwen die het niet schuwen heilige huisjes omver te schoppen en uitsluitende systemen uit te dagen.

In de media

Europarlementariër D66 wil strafprocedure tegen Nederland om toeslagenaffaire - Parool


Hanane Lotfi van S.P.E.A.K. bij FunX over de steunbetuiging in Den Haag

Samenwerkingspartner Controle Alt Delete.