Missie

Wij zijn een collectief van vrouwen met verschillende signatuur die elk op eigen manier zich inzet tegen racisme, islamofobie en uitsluiting. Het collectief biedt deze vrouwen de ruimte om samen te werken, elkaar te steunen en te versterken in hun streven eigen stem en verhalen te claimen. Het collectief bestaat uit vrouwen die het niet schuwen heilige huisjes omver te schoppen en uitsluitende systemen uit te dagen. 

Wij geloven dat het huidige discours over moslimvrouwxn het resultaat is van institiutioneel racisme en seksisme. Daarom is onze strijd onlosmakelijk verbonden met de bredere strijd tegen racisme en seksisme binnen en buiten Nederland.

pijlers

mee doen

Created with Sketch.

Moslimvrouwxn hebben geen gelijke kansen en rechten om als volwaardige burgers mee te doen in de maatschappij:

  • Ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt waardoor ze moeten kiezen tussen hun identiteit of hun carrière. 
  • Ze hebben 4x minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan witte vrouwen die niet (zichtbaar) moslim zijn.
  • Jonge moslimvrouwxn kunnen vaak geen stageplek vinden omdat ze een hoofddoek dragen en dit wordt niet als discriminatie (h)erkend door de werkgever en de opleiding. 

mee beslissen

Created with Sketch.

Moslimvrouwxn hebben geen gelijke kansen en rechten om als volwaardige burgers mee te beslissen in de maatschappij:

  • Moslimvrouwxn zijn ondervertegenwoordigd in beslissingsbevoegde posities in de politiek, binnen de ministeries, bij verschillende NGO's en bij beleidsvorming.
  • Ze zijn ook ondervertegenwoordigd in moskeebesturen en andere religieuze instellingen. 

mee praten

Created with Sketch.

In de media, politiek en bij religieuze instellingen krijgen moslimvrouwxn onvoldoende ruimte om zichzelf te vertegenwoordigen en hun stem te laten horen:

  • Er wordt nog té vaak over moslimvrouwxn gesproken in een stereotype manier. Het gaat in veel gevallen over hun hoofddoek of andere vormen van bedekking. 
  • Ze worden nauwelijks uitgenodigd om mee te praten over andere onderwerpen zoals de politiek, economie, onderwijs, gezondheidszorg etc. 

Veiligheid

Created with Sketch.

Moslimvrouwxn die een hoofddoek en andere vormen van bedekking dragen kunnen niet rekenen op veiligheid in publieke ruimtes:

  • Uit onderzoek van Meld Islamofobie blijkt dat ruim 90% van de meldingen die zij ontvangen afkomstig zijn van moslimvrouwxn die een hoofddoek en andere vormen van bedekking dragen. Zeker na terroristische aanslagen zijn moslimvrouwxn kwetsbaarder voor verbaal en non-verbaal geweld in openbare ruimtes.
  • De invoering van het "boerkaverbod" criminaliseert moslimvrouwxn die gezichtsbedekkende kleding dragen en ontneemt ze daarmee hun recht op zelfbeschikking. Dit creëert een onveilige situatie voor deze vrouwxn en belemmert hun participatie in de maatschappij.

wij zijn:

Dit betekent dat we geen racisme of andere vormen van uitsluiting accepteren in ons collectief; dat we islamofobie erkennen als een vorm van racisme; dat we solidair zijn met de anti-racismebeweging; dat we kritisch reflecteren op onze positie in de strijd tegen racisme; en een bijdrage leveren aan discussies over verschillende vormen van racisme en uitsluiting zoals anti-zwart racisme en cultureel racisme. 

Dit betekent dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid tussen vrouwxn en mannen; dat we solidair zijn met de vrouwxnbeweging; dat we kritisch reflecteren op onze positie in de strijd tegen seksisme, homofobie, transfobie en ableism; en een bijdrage leveren aan discussies over verschillende vormen van seksisme, homofobie, transfobie en ableism.


Dit betekent dat we het huidige patriarchale en racistische klimaat grondig willen veranderen; dat we geen racisme, seksisme, homofobie, transfobie en ableisme reproduceren voor ons eigen gewin en dat we geen concessies doen in onze strijd voor gelijkwaardigheid.

Dit betekent dat we rekening houden met de complexiteit van ieders identiteit en positie in de maatschappij en ons op een bewuste manier verhouden tot deze complexiteit. Dit collectief is een plek waar deze complexiteit gewaardeerd wordt. 

Ella Baker SPEAK

"You didn't see me on television, you didn't see news stories about me. The kind of role that I tried to play was to pick up pieces or put together pieces out of which I hoped organization might come. My theory is, strong people don't need strong leaders."

- Ella Baker

Linda Sansour SPEAK

"I’m going to make mistakes. I'm going to say things I may not understand have hurtful impact on people. I always call people to call me in, to educate me. And to love me enough and to see my contributions in a way that, when I become better, our country becomes better." 

- Linda Sarsour

Angela Davis speak

“It is in collectivities that we find reservoirs of hope and optimism.”

- Angela Davis

ibn al-arabi speak

“Know that that which is referred to as other-than-Allah, or the universe, is related to Allah as the shadow is related to the person. The universe is the shadow of Allah.” 

- Ibn al-Arabi

“There is no such thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives.”

- Audre Lorde

"Ik doe mijn best en Allah doet de rest." 

- Saira Shaikh-Badloe

Pippi Langkous SPEAK

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."

- Pipi Langkous

O Allah, I seek refuge in You from grief and sadness, from weakness and from laziness, from miserliness and from cowardice, from being overcome by debt and overpowered by men.

- Dua, al-Bukhari